Przejdź do głównej zawartości

Silnik

Silnik: aktualizacja ustawień

Polecenie zmienia wartość wybranego pola silnika.

Odniesienia
/docs/settings/#engine-settings

Silnik: aktualizacja ustawień
Pole silnika
Jump Velocity
$Variable0
  • Pole silnika: Pole silnika do aktualizacji.

Variables

Silnik: zapisz pole w zmiennej

Polecenie zapisuje wartość wybranego pola silnika do zmiennej.

Odniesienia
/docs/settings/#engine-settings

Silnik: zapisz pole w zmiennej
Pole silnika
Jump Velocity
Zmienna
$Variable0
  • Pole silnika: Pole silnika do odczytania wartości.
  • Zmienna: Wskaż zmienną do użycia.