Przejdź do głównej zawartości

Edytor projektu

Domyślny wygląd Edytora projektu z wyświetlonym trybem Świat gry został przedstawiony poniżej. W tym miejscu można dodawać nowe sceny, nowych aktorów, rozruch, oraz budowanie skryptów dla zdarzeń, z którymi gracz będzie miał możliwość wchodzić w interakcje podczas gry.

Mały pasek narzędzia (Editor tools) pozwala na swobodne przełączanie miedzy opcjami takimi jak zaznacz, dodaj, usuń, czy opcja rysowania kolizji.

Przy pomocy narzędzia zaznacza poprzez klikanie w sceny, aktorów czy rozruchy, bocznym pasek (Editor Sidebar) wyświetli informacje o wybranym elemencie. Kliknięcie na wolne tło między scenami, spowoduje w bocznym pasku ponowne wyświetlenie informacji z Edytora projektu, w którym można ustawić nazwę projektu, wybrać sceny początkowe i inne ustawienia.

Wyświetlenie zasobów

Dzięki Nawigatorze projektu (Project View Button) można przechodzić między trybami projektu. Jeżeli zostanie wybrany tryb Obiekty (Sprites), Tła, Elementy interfejsu lub Muzyka, to zostanie wyświetlona Przeglądarka zasobów gdzie można wyszukiwać i przeglądać zasoby dostępne w aktualnej grze.

Dla bardziej szczegółowych informacji na temat zasobów, przejdź do odpowiedniego tematu w dokumentacji. Dział Zasoby zawiera informacje o tym jak dodać nowe zasoby oraz o różnicach między nimi.