Przejdź do głównej zawartości

Zasoby

Podczas zakładania projektu, w folderze projektu został utworzony folder assets, jest to folder odpowiedzialny za zasoby, które będą zawarte w projekcie. Folder assets zawiera różnego rodzaju podfoldery dla każdego typu zasobów w grze.

Aktualnie w programie GBStudio nie ma możliwości bezpośredniej edycji zasobów (grafiki czy muzyki). Zamiast tego, należy zastosować różnego rodzaju istniejących już aplikacji, a prace końcowe należy zamieścić w odpowiednim folderze projektu, gdzie owe prace będą natychmiast gotowe do użycia w projekcie. Jeżeli modyfikujesz obiekt (sprite) lub jakieś tło (głównie pliki PNG), i te pliki zapisujesz przy pomocy innego programu, to wprowadzone modyfikacje dla tych plików (PNG), będą w projekcie widoczne, gdy tylko okno projektu zostanie odświeżone (wystarczy przełączyć na inny dział i wrócić do edycji).

Podczas, gdy można tworzyć grafikę w dowolnej aplikacji, która obsługuje pliki PNG, to zaleca się użycie programu Aseprite lub Photoshop do tworzenia obiektów (spritów), elementów systemu. Następnie przy pomocy Tiled Map Editor, można utworzyć tła. Każdy typ zasobu posiada inny zestaw wymagań. Owe wymagania zostały wyszczególniony w innych sekcjach tej dokumentacji.

W przypadku muzyki należy utworzyć nowe ścieżki jako pliki MOD z tylko czterema kanałami. Można tworzyć te pliki za pomocą programów OpenMPT lub MilkyTracker.