Przejdź do głównej zawartości

Ekran

Ekran: wyczyszczenie

Polecenie przejścia, pozbędzie się czarnego pustego ekranu.

Ekran: wyczyszczenie
Szybkość
Speed 1
  • Szybkość: Ustawienie szybkości przejścia.

Ekran: pojawienie

Polecenie przejścia, przejście do czarnego pustego ekranu.

Ekran: pojawienie
Szybkość
Speed 1
  • Szybkość: Ustawienie szybkości przejścia.

Overlay

Narzuta: schowaj (nie widzialna)

Polecenie ukrywa nakładkę, nałożoną na ekran.

Narzuta: schowaj (nie widzialna)
Schowanie nakładanego okna na ekranie.

Narzuta: przesuń

Polecenie przesunie nakładkę w nowe położenie na ekranie.

Narzuta: przesuń
X
0
Y
0
Szybkość
Speed 1
  • X: Pozycja pozioma.
  • Y: Pozycja pionowa.
  • Szybkość: Ustawienie szybkości.

Narzuta: pokaż (widzialna)

Polecenie wyświetli nakładkę - czarne lub białe okno zasłaniając bieżący ekran gry. Polecenie można zastosować do zasłonięcia, a następnie odsłonięcia części tła sceny, tak jak to zostało zastosowane na ekranie logo przykładowego projektu.

Narzuta: pokaż (widzialna)
Kolor wypełnienia
Black
X
0
Y
0
  • Kolor wypełnienia: Kolor do wypełnienia warstwy, może być czarny lub biały.
  • X: Pozycja pozioma.
  • Y: Pozycja pionowa.