Przejdź do głównej zawartości

Zapis gry

Stan gry: wczytaj

Polecenie wczytuje zapisany stan gry z wybranego miejsca.

Stan gry: wczytaj
Wczytaj dane gry z pamięci.
Zapisz plik
Plik 1
Plik 2
Plik 3
  • Zapisz plik: Określenie miejsca zapisu.

Stan gry: czyść

Polecenie czyści wcześniejszy zapisany stan gry w wybranym miejscu.

Stan gry: czyść
Czyści wszystkie wcześniejsze zapisane stany gry z pamięci.
Zapisz plik
Plik 1
Plik 2
Plik 3
  • Zapisz plik: Określenie miejsca zapisu.

Stan gry: zapisz

Polecenie zapisuje stan gry do wybranego miejsca.

Stan gry: zapisz
Zapisuje aktualny stan gry do pamięci. Wymagany jest kardridż z baterią.
Zapisz plik
Plik 1
Plik 2
Plik 3
Przy zapisie
Przy zapisie
Add Event
  • Zapisz plik: Określenie miejsca zapisu.
  • Przy zapisie: Skrypt do wykonania po zakończeniu zapisu. Funkcja nie zostanie uruchomiona podczas wczytania gry, zatem można użyć tej opcji do wyświetlenia komunikatu np. 'Zapisano stan gry!'.

Control Flow

Warunek: stan gry zapisano

Warunkowe uruchomienie części skryptu, jeżeli stan zapisu jest w określonym miejscu zapisu.

Warunek: stan gry zapisano
Zapisz plik
Plik 1
Plik 2
Plik 3
Uruchom, gdy gracz wykonał zapis gry.
Prawda
Add Event
W innym wypadku
  • Zapisz plik: Określenie miejsca zapisu.
  • Prawda: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest spełniony (prawda).
  • Fałsz: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest nie spełniony (fałsz).

Variables

Zmienna: wartość z zapisu do zmiennej

Polecenie odczytuje wartość zmiennej z określonego miejsca zapisu, a następnie zapisuje ją do zmiennej.

Zmienna: wartość z zapisu do zmiennej
Ustaw zmienną
$Variable0
Dodaj do zmiennej
$Variable0
Zapisz z pliku
Plik 1
Plik 2
Plik 3
  • Ustaw zmienną: Zmienna do aktualizacji.
  • Dodaj do zmiennej: Zmienna do odczytania wartości.
  • Zapisz z pliku: Określenie miejsca zapisu.