Przejdź do głównej zawartości

Inne polecenia

Komentarz

Polecenie pozostawia notatkę w skryptach. Komentarze nie posiadają żadnej funkcji w grze. Wprowadzony tekst jest automatycznie ustawiony jako tytuł zdarzenia, dzięki czemu nawet gdy kometarz będzie zwinięty, to nadal można czytać jego zawartość.

Komentarz
Tekst...

Grupowanie poleceń

Polecenie pozwala na grupowanie części skryptu w celach organizacyjnych.

Grupowanie poleceń
Add Event

Skrypt GBVM

Polecenie uruchomi skrypt GBVM.

Odniesienia
/docs/scripting/gbvm/
/docs/scripting/gbvm/gbvm-operations

Skrypt GBVM
Skrypt (GBVM)
Odniesienia
Add Reference
  • Skrypt (GBVM): Polecenie uruchomi prawidłowy skrypt GBVM do wykonania.
  • Odniesienia: Lista zasobów i jednostek używanych w skrypcie GBVM. Użyj tego, aby poinformować GB Studio, że plik jest potrzebny Twojemu skryptowi, zapobiegając wykluczeniu go w ostatecznej kompilacji.

Zablokuj skrypt

Wstrzymaj inne skrypty i aktualizacje sceny do momentu zakończenia tego skryptu lub odblokowania.

Zablokuj skrypt
Wstrzymaj inne skrypty i aktualizacje sceny do momentu zakończenia tego skryptu lub odblokowania.

Odblokuj skrypt

Jeśli jest zablokowany, odblokuj ten skrypt, aby inne skrypty mogły działać i scena mogła być aktualizowana.

Odblokuj skrypt
Jeśli jest zablokowany, odblokuj ten skrypt, aby inne skrypty mogły działać i scena mogła być aktualizowana.

Multiplayer

Link: Zamknij
Zamknij aktualną sesję łączenia (link).
Link: Hostuj
Hostuj sesję (link).
Link: Połącz
Dołącz do sesji (link).
Link: Transfer
Wyślij zmienną
$Variable0
Wczytaj zmienną
$Variable0
Rozmiar pakietu
1
  • Wyślij zmienną
  • Wczytaj zmienną
  • Rozmiar pakietu