Przejdź do głównej zawartości

Sterowanie

Przycisk Joypad: przypisz skrypt

Polecenie uruchomi określony skrypt za każdym razem, gdy zostanie naciśnięty przycisk joypada.

Przycisk Joypad: przypisz skrypt
Przycisk
A
B
Start
Select
Nadpisz domyślny przycisk akcji
Na naciśnięcie
Na naciśnięcie
Add Event
  • Przycisk: Przycisk joypada do sprawdzenia.
  • Nadpisz domyślny przycisk akcji: Ustawienie odpowiadające za skrypt czy ma nadpisać domyślne działanie przycisku.
  • Na naciśnięcie: Skrypt zostanie uruchomiony, gdy przycisk zostanie naciśniety.

Przycisk Joypad: czekaj na przycisk

Polecenie wstrzymuje wykonywanie skryptu, do momentu naciśnięcia wybranego przycisku na joypadzie.

Przycisk Joypad: czekaj na przycisk
Każde z
A
B
Start
Select
  • Każde z: Sprawdzenie naciśniętych przycisków.

Przycisk Joypad: usuń przypisany skrypt

Polecenie usunie przypisane skrypt do wybranego przycisku joypada, przywracają domyślną funkcję przycisku.

Przycisk Joypad: usuń przypisany skrypt
Usuń skrypt dołączony do wykonania
A
B
Start
Select
  • Usuń skrypt dołączony do wykonania: Wybierz przycisk joypada do usunięcia przypisanego skryptu.

Control Flow

Warunek: naciśnięty przycisk joypada

Warunkowe uruchomienie części skryptu, jeśli określony przycisk joypada jest aktualnie naciśnięty. Polecenie nie czeka na dane wejściowe użytkownika i zostanie wykonane tylko raz, jeśli chcesz uruchomić skrypt za każdym razem, gdy zostanie naciśnięty przycisk, użyj polecenia 'Przypisz skrypt'.

Odniesienia
/docs/scripting/script-glossary/input#attach-script-to-button

Warunek: naciśnięty przycisk joypada
Każde z
A
B
Start
Select
Prawda
Add Event
W innym wypadku
  • Każde z: Sprawdzenie naciśniętych przycisków.
  • Prawda: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest spełniony (prawda).
  • Fałsz: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest nie spełniony (fałsz).