Przejdź do głównej zawartości

Tekst i menu

Tekst: wiadomość

Polecenie wyświetli okno dialogowe na dole ekranu. Po wyświetleniu tekstu, okno dialogowe przesunie się z dołu ekranu i zsunie się po jego wyświetleniu.

Tekst: wiadomość
Tekst...
Grafika (awatar)
Avatar 1
 • Grafika (awatar): Obraz awatara do opcjonalnego wyświetlenia po lewej stronie okna dialogowego.

Tekst: wyświetl menu

Polecenie wyświetli menu z wieloma opcjami i ustawi określoną zmienną na wartość wybranej opcji. Dostępnych jest wiele układów. 'Menu' wyświetla pojedynczą kolumne po prawej stronie ekranu gry, a 'Dialog' wyświetla okno dialogowe o pełnej szerokości z dwiema kolumnami. Możesz opcjonalnie ustawić przycisk 'B', aby zamknąć menu, ustawiając zmienną na '0', a także możesz sprawić, że ostatnia pozycja menu po wybraniu będzie zwracać '0'.

Tekst: wyświetl menu
Ustaw zmienną
$Variable0
Ilość opcji wyboru
2
Ustaw na '1' jeżeli
Przedmiot 1
Ustaw na '2' jeżeli
Przedmiot 2
Ostatnia opcja ustawia wartość na '0'
Ustaw wartość '0' jeżeli 'B' zostanie naciśnięte.
Schemat wyboru
Dialog
 • Ustaw zmienną: Wskaż zmienną do użycia.
 • Ilość opcji wyboru: Ustawienie ilości wymaganych opcji.
 • Ustaw na '1' jeżeli: Po spełnionym warunku, wybrana zmienna zostanie ustawiona jako '1'.
 • Ustaw na '2' jeżeli: Po spełnionym warunku, wybrana zmienna zostanie ustawiona jako '2'.
 • Ostatnia opcja ustawia wartość na '0': Ustawienie dla ostatniej opcji - jej wybranie ustawi wartość zmiennej na '0'
 • Ustaw wartość '0' jeżeli 'B' zostanie naciśnięte.: Ustawienie dla przycisku 'B', naciśnięcie zamknie menu oraz ustawi wartość zmiennej na '0'.
 • Schemat wyboru: Ustawienie stylu szablonu dla menu.

Tekst: pokaż wybór

Wyświetlenie dwóch opcji dla gracza, które pozwolą na dokonanie wyboru. Jeżeli pierwsza opcja zostanie wybrana, to określona zmienna zostanie ustawiona jako 'prawda', a na 'fałsz' jeśli wybrana zostanie druga opcja.

Tekst: pokaż wybór
Ustaw zmienną
$Variable0
Ustaw ''Prawda'' jeżeli
Opcja A
Ustaw ''Fałsz'' jeżeli
Opcja B
 • Ustaw zmienną: Wskaż zmienną do użycia.
 • Ustaw ''Prawda'' jeżeli: Po spełnionym warunku, wybrana zmienna zostawnie ustawiona jako 'prawda'.
 • Ustaw ''Fałsz'' jeżeli: Po spełnionym warunku, wybrana zmienna zostanie ustawiona jako 'fałsz'.

Properties

Tekst: szybkość animacji

Polecenie ustawi nową wartość dla wyświetlania i zniakania ramki okna, oraz szybkości wyświetlanego tekstu.

Tekst: szybkość animacji
Szybkość pojawienia
Speed 1
Szybkość zniknięcia
Speed 1
Szybkość tekstu
Speed 1
Przewiń tekst (przetrzymanie przycisku)
 • Szybkość pojawienia: Szybkość ukazania ramki z tekstem wyświetlanego na ekranie.
 • Szybkość zniknięcia: Szybkość schowania ramki z tekstem wyświetlanego na ekranie.
 • Szybkość tekstu: Szybkość znaków (liter) wyświetlanych w ramce z tekstem.
 • Przewiń tekst (przetrzymanie przycisku): Ustawienie zezwala na pomijanie animacji tekstu po naciśnięciu przycisków na joypadzie.