Przejdź do głównej zawartości

Kamera

Kamera: powrót do gracza

Polecenie przywraca kamerę do pierwotnych ustawień, gdzie gracz jest w centrum, kamera jest też zablokowana podczas ruchu gracza. Opcjonalnie umożliwia blokowanie podążania za graczem tylko w osi poziomej lub pionowej.

Kamera: powrót do gracza
Szybkość
Speed 2
Zablokuj oś
H
V
 • Szybkość: Szybkość przejścia, użyj 'Natychmiast' by przejść migiem do nowej lokalizacji.
 • Zablokuj oś: Ustawienie rodzaju blokady dla osi. Można zablokować oś poziomą, oś pionową lub obie.

Kamera: przesuń ekran

Polecenie przesunie kamerę do nowego położenia.

Kamera: przesuń ekran
X
0
Y
0
Szybkość
Speed 2
 • X: Pozycja pozioma.
 • Y: Pozycja pionowa.
 • Szybkość: Szybkość przejścia, użyj 'Natychmiast' by przejść migiem do nowej lokalizacji.

Kamera: wstrząs ekranu

Wstrząs ekranu na określony czas.

Kamera: wstrząs ekranu
Czas trwania
0.5
Wstrząs
0
 • Czas trwania: Czas potrząsania kamerą (ekranem) w sekundach lub klatkach.
 • Rodzaj ruchu: Ustawienie kamery: wstrząs ma być tylko w osi poziomej/pionowej, czy w obu kierunkach.
 • Wstrząs: Stopień ruchu kamery podczas wstrząsu.

Ustaw pozycję kamery

Polecenie przesunie kamerę do nowego położenia.

Ustaw pozycję kamery
X
0
Y
0
 • X: Pozycja pozioma.
 • Y: Pozycja pionowa.

Screen

Ekran: wyczyszczenie

Polecenie przejścia, pozbędzie się czarnego pustego ekranu.

Ekran: wyczyszczenie
Szybkość
Speed 1
 • Szybkość: Ustawienie szybkości przejścia.

Ekran: pojawienie

Polecenie przejścia, przejście do czarnego pustego ekranu.

Ekran: pojawienie
Szybkość
Speed 1
 • Szybkość: Ustawienie szybkości przejścia.