Przejdź do głównej zawartości

Zmienne

Zmienna: ustaw wartość

Ustawienie wybranej zmiennej na określoną wartość.

Zmienna: ustaw wartość
Zmienna
$Variable0
Wartość
0
 • Zmienna: Wskaż zmienną do użycia.
 • Wartość: Wartość do ustawienia wybranej zmiennej.

Actor

Aktor: zapisz obrót w zmiennej

Polecenie zapisuje bieżący kierunek aktora do zmiennej.

Aktor: zapisz obrót w zmiennej
Aktor
Actor 1
Zmienna
$Variable0
 • Aktor: Wybierz aktora do sprawdzenia.
 • Zmienna: Zmienna używana dla kierunku.

Aktor: zapisz położenie w zmiennych

Polecenie zapisuje bieżącą pozycję aktora w dwóch zmiennych. Jedna przechowuje pozycję poziomą, a druga pozycję pionową.

Aktor: zapisz położenie w zmiennych
Aktor
Actor 1
X
$Variable0
Y
$Variable0
 • Aktor: Wybierz aktora do sprawdzenia.
 • X: Zmienna używana dla pozycji poziomej.
 • Y: Zmienna używana dla pozycji pionowej.

Boolean

Zmienna: ustaw na ''Fałsz''

Ustawienie wartości wybranej zmiennej na 'Fałsz'.

Zmienna: ustaw na ''Fałsz''
Zmienna
$Variable0
Wartość
False
 • Zmienna: Wskaż zmienną do użycia.
 • Wartość: Wartość do ustawienia wybranej zmiennej.

Zmienna: ustaw na ''Prawda''

Ustawienie wartości wybranej zmiennej na 'Prawda'.

Zmienna: ustaw na ''Prawda''
Zmienna
$Variable0
Wartość
True
 • Zmienna: Wskaż zmienną do użycia.
 • Wartość: Wartość do ustawienia wybranej zmiennej.

Control Flow

Warunek: zmienna porównuje się do wartości

Warunkowe uruchomienie części skryptu na podstawie wartości zmiennej w porównaniu z wartością.

Warunek: zmienna porównuje się do wartości
Warunek
$Variable0
==
0
Prawda
Add Event
W innym wypadku
 • Warunek: Warunek do oceny.
 • Prawda: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest spełniony (prawda).
 • Fałsz: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest nie spełniony (fałsz).

Warunek: zmienna porównuje się do zmiennej

Warunkowe uruchomienie części skryptu na podstawie wartości zmiennej w porównaniu z inną zmienną.

Warunek: zmienna porównuje się do zmiennej
Warunek
$Variable0
==
$Variable0
Prawda
Add Event
W innym wypadku
 • Warunek: Warunek do oceny.
 • Prawda: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest spełniony (prawda).
 • Fałsz: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest nie spełniony (fałsz).

Counter

Zmienna: zmniejsz o 1

Zmniejszenie wartości wybranej zmiennej o 1.

Zmienna: zmniejsz o 1
Zmienna
$Variable0
 • Zmienna: Wskaż zmienną do użycia.

Zmienna: zwiększ o 1

Zwiększenie wartości wybranej zmiennej o 1.

Zmienna: zwiększ o 1
Zmienna
$Variable0
 • Zmienna: Wskaż zmienną do użycia.

Engine Fields

Silnik: zapisz pole w zmiennej

Polecenie zapisuje wartość wybranego pola silnika do zmiennej.

Odniesienia
/docs/settings/#engine-settings

Silnik: zapisz pole w zmiennej
Pole silnika
Jump Velocity
Zmienna
$Variable0
 • Pole silnika: Pole silnika do odczytania wartości.
 • Zmienna: Wskaż zmienną do użycia.

Flags

Zmienna: dodaj flagę

Polecenie ustawi wybraną flagę jako 'prawda' dla zmiennej. Wszystkie niewybrane flagi zachowają swoją poprzednią wartość.

Zmienna: dodaj flagę
Zmienna
$Variable0
Flaga 1
Flaga 2
Flaga 3
Flaga 4
Flaga 5
Flaga 6
Flaga 7
Flaga 8
Flaga 9
Flaga 10
Flaga 11
Flaga 12
Flaga 13
Flaga 14
Flaga 15
Flaga 16
 • Zmienna: Wskaż zmienną do użycia.
 • Flaga 1: Ustaw flagę 1 jako prawda.
 • Flaga 2: Ustaw flagę 2 jako prawda.
 • Flaga 3: Ustaw flagę 3 jako prawda.
 • Flaga 4: Ustaw flagę 4 jako prawda.

Zmienna: czyść flagę

Polecenie ustawi wybrane flagi jako 'fałsz' dla zmiennej. Wszystkie niewybrane flagi zachowają swoją poprzednią wartość.

Zmienna: czyść flagę
Zmienna
$Variable0
Flaga 1
Flaga 2
Flaga 3
Flaga 4
Flaga 5
Flaga 6
Flaga 7
Flaga 8
Flaga 9
Flaga 10
Flaga 11
Flaga 12
Flaga 13
Flaga 14
Flaga 15
Flaga 16
 • Zmienna: Wskaż zmienną do użycia.
 • Flaga 1: Ustaw flagę 1 jako fałsz.
 • Flaga 2: Ustaw flagę 2 jako fałsz.
 • Flaga 3: Ustaw flagę 3 jako fałsz.
 • Flaga 4: Ustaw flagę 4 jako fałsz.

Zmienna: ustaw flagę

Polecenie ustawi wartość zmiennej, włączając poszczególne bity 16-bitowej liczby. Umożliwia przechowywanie 16 wartości prawda/fałsz w jednej zmiennej. Ustawienie flag zastąpi poprzednią wartość zmiennej.

Zmienna: ustaw flagę
Zmienna
$Variable0
Flaga 1
Flaga 2
Flaga 3
Flaga 4
Flaga 5
Flaga 6
Flaga 7
Flaga 8
Flaga 9
Flaga 10
Flaga 11
Flaga 12
Flaga 13
Flaga 14
Flaga 15
Flaga 16
 • Zmienna: Wskaż zmienną do użycia.
 • Flaga 1: Ustaw flagę 1 jako prawda.
 • Flaga 2: Ustaw flagę 2 jako prawda.
 • Flaga 3: Ustaw flagę 3 jako prawda.
 • Flaga 4: Ustaw flagę 4 jako prawda.

Math

Zmienna: wzór matematyczny

Polecenie ustawi zmienną na wynik oceny wyrażenia matematycznego.

Odniesienia
/docs/scripting/math-expressions

Zmienna: wzór matematyczny
Zmienna
$Variable0
Wyrażenie
e.g. 5 + (6 * $health)...
 • Zmienna: Wskaż zmienną do użycia.
 • Wyrażenie: Wprowadź wyrażenie do oceny.

Zmienna: funkcje matematyczne

Polecenie umożliwia wykonanie różnych funkcji matematycznych na zmiennej w celu dodania/odjęcia/mnożenia/dzielenia/modułu określonej wartości/zmiennej/losowej liczby.

Zmienna: funkcje matematyczne
Zmienna
$Variable0
Operacja
Ustaw
Wartość
Prawda
 • Zmienna: Wskaż zmienną do użycia.
 • Operacja: Operacja używana do modyfikacji wartości zmiennej.
 • Wartość: Wartość do połączenia ze zmienną przy użyciu wybranej operacji.

Random

Generator losowych liczb

Polecenie odpowiada za dane wejściowe użytkownika, tak, aby zapewnić zmianę losowych liczb między rozgrywakami.

Generator losowych liczb
Umieść to, aby uruchomić w odpowiedzi na dane wejściowe użytkownika, zmianę losowych liczb między rozgrywkami

Reset

Zmienna: resetuj wszystkie zmienne do ''Fałsz''

Polecenie resetuje wszystkie zmienne użyte w projekcie, przywracając im wartość 'fałsz'.

Zmienna: resetuj wszystkie zmienne do ''Fałsz''
Resetuj WSZYSTKIE zmienne do ''Fałsz''.

Save Data

Zmienna: wartość z zapisu do zmiennej

Polecenie odczytuje wartość zmiennej z określonego miejsca zapisu, a następnie zapisuje ją do zmiennej.

Zmienna: wartość z zapisu do zmiennej
Ustaw zmienną
$Variable0
Dodaj do zmiennej
$Variable0
Zapisz z pliku
Plik 1
Plik 2
Plik 3
 • Ustaw zmienną: Zmienna do aktualizacji.
 • Dodaj do zmiennej: Zmienna do odczytania wartości.
 • Zapisz z pliku: Określenie miejsca zapisu.