Przejdź do głównej zawartości

Stoper

Stały

Polecenie zatrzyma wykonanie skryptu na pojedyńczą klatkę.

Stały
Czekaj na kolejną klatkę

Czekaj

Wstrzymanie wykonywanie skryptu na określony czas.

Czekaj
Czas trwania
0.5
  • Czas trwania: Czas wstrzymania skryptu w sekundach lub klatkach.

Script

Stoper: ustaw stoper

Polecenie uruchomi określony skrypt wielokrotnie po upływie określonego czasu. Skrypt będzie działał w tle, dopóki nie zostanie wywołane polecenie usuń stoper lub scena zostanie zmieniona za pomocą polecenia zmień scenę.

Stoper: ustaw stoper
Czas
1
2
3
4
Interwał czasu
0.5
Na tyknięcie
Na tyknięcie
Add Event
  • Czas: Czas, który należy zmodyfikować. Każda scena może użwać do czterech czasów jednocześnie.
  • Interwał czasu: Czas oczekiwania przed każdym uruchomieniem skryptu.
  • Na tyknięcie: Skrypt do wykonania, gdy stoper zostanie uruchomiony..

Stoper: usuń stoper

Polecenie usunie stoper, aby nie był już wywoływany przez skrypt.

Stoper: usuń stoper
Czas
1
2
3
4
Wyłącz skrypt stopera
  • Czas: Czas, który należy zmodyfikować. Każda scena może użwać do czterech czasów jednocześnie.

Stoper: resetuj stoper

Polecenie zeruje stoper z powrotem do zera. Skrypt zostanie wywołany ponownie po określonym czasie.

Stoper: resetuj stoper
Czas
1
2
3
4
Resetuj stoper do odliczania
  • Czas: Czas, który należy zmodyfikować. Każda scena może użwać do czterech czasów jednocześnie.