Przejdź do głównej zawartości

Scena

Scena: zmień scenę (teleport)

Przejście do nowej sceny z graczem w określonej pozycji i kierunku. Pomiędzy źródłem zdarzenia a sceną docelową zostanie narysowana linia połączenia z ikoną pojawiającą się w miejscu docelowym. Możliwe jest przeciąganie tej ikony dookoła i pomiędzy scenami, aby zmodyfikować wydarzenie.

Scena: zmień scenę (teleport)
Scena
Scene 1
X
0
Y
0
Kierunek
Szybkość przejścia
Speed 1
 • Scena: Wybierz scenę do przejścia.
 • X: Początkowa pozycja pozioma gracza w nowej scenie.
 • Y: Początkowa pozycja pionowa gracza w nowej scenie
 • Kierunek: Początkowy kierunek gracza.
 • Szybkość przejścia: Ustawienie szybkości przejścia.

Control Flow

Warunek aktualna scena

Warunek aktualna scena
Scena
Scene 1
Prawda
Add Event
W innym wypadku
 • Scena
 • Prawda
 • Fałsz

Scene Stack

Scena: wyczyść stan pamięci

Usunięcie wszystkich scen z pamięci stosu scen bez opuszczania bieżącej sceny.

Scena: wyczyść stan pamięci
Wyczyszczenie pamięci z zapamiętanych układów scen.

Scena: wczytaj pierwszą z pamięci

Przejście do pierwszej sceny przechowywanej na stosie, na przykład jeśli masz wiele poziomów scen menu, możesz użyć tego, aby natychmiast powrócić do sceny gry. To zdarzenie spowoduje, że stos scen stanie się pusty.

Scena: wczytaj pierwszą z pamięci
Wczytanie układu scen z pamięci.
Szybkość przejścia
Speed 1
 • Szybkość przejścia: Ustawienie szybkości przejścia.

Scena: wczytaj scenę z pamięci

Przejście do ostatniej zapisanej sceny ze stosu scen przy użyciu określonej szybkości zanikania. Poprzednia scena zostanie następnie usunięta ze stosu, więc następnym razem, gdy to zdarzenie zostanie użyte, przejdzie do sceny wcześniejszej.

Scena: wczytaj scenę z pamięci
Wczytanie ostatniego układu sceny.
Szybkość przejścia
Speed 1
 • Szybkość przejścia: Ustawienie szybkości przejścia.

Scena: zapisz scenę do pamięci

Zapisz bieżącą scenę i stan gracza do stosu sceny, pozwoli to na późniejszy powrót do tej dokładnej lokalizacji później przy pomocy poleceń przywracania sceny. Typowym zastosowaniem tego polecenia jest umieszczenie go przed polecniem 'Zmień scenę', gdzie następuje przejście na scenę menu. W scenie menu, można ustawić skrypt, który czeka na naciśnięcie przycisku, który ma zamknąć menu, a następnie należy użyć polecenia 'wczytaj scenę z pamięci'. Dzięki temu, gracz zostanie przeniesiony do dokładnego miejsca, przed otwarciem menu.

Scena: zapisz scenę do pamięci
Zapisanie układu sceny do pamięci

Tiles

Zastąp taflę

Zastąpienie tafli o podanych współrzędnych inną taflą z tilesetu.

Zastąp taflę
X
0
Y
0
Tileset
flowers
Tafla
0
 • X: Pozycja pozioma.
 • Y: Pozycja pionowa.
 • Tileset: Tileset z którego pobrane są tafle
 • Tafla: Przesunięcie tafli wewnątrz tilesetu

Zastąp ciąg tafli

Zastąp ciąg tafli o podanych współrzędnych, innym ciągiem tafli z tilesetu.

Zastąp ciąg tafli
X
0
Y
0
Tileset
flowers
Od tafli
0
Klatki animacji
0
Zmienna stanu
$Variable0
 • X: Pozycja pozioma.
 • Y: Pozycja pionowa.
 • Tileset: Tileset z którego pobrane są tafle
 • Od tafli: Początkowe przesunięcie tafli wewnątrz tilesetu
 • Klatki animacji: Liczba klatek animacji do odtwarzania w cyklu.
 • Zmienna stanu: Zmienna przechowywująca aktualny stan tego zdarzenia