Przejdź do głównej zawartości

Matematyka

Control Flow

Warunek: wyrażenie matematyczne

Warunkowe wykonanie części skryptu, jeżeli określone wyrażenie matematyczne ma wartość 'prawda'.

Warunek: wyrażenie matematyczne
Warunek
6 * $health
Prawda
Add Event
W innym wypadku
  • Warunek: Warunek do oceny.
  • Prawda: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest spełniony (prawda).
  • Fałsz: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest nie spełniony (fałsz).

Pętla podczas wyrażenia matematycznego

Uruchomienie części skryptu w pętli, podczas gdy wyrażenie jest prawdą...

Pętla podczas wyrażenia matematycznego
Warunek
6 * $health
Add Event
  • Warunek: Warunek do oceny.

Random

Generator losowych liczb

Polecenie odpowiada za dane wejściowe użytkownika, tak, aby zapewnić zmianę losowych liczb między rozgrywakami.

Generator losowych liczb
Umieść to, aby uruchomić w odpowiedzi na dane wejściowe użytkownika, zmianę losowych liczb między rozgrywkami

Variables

Zmienna: wzór matematyczny

Polecenie ustawi zmienną na wynik oceny wyrażenia matematycznego.

Odniesienia
/docs/scripting/math-expressions

Zmienna: wzór matematyczny
Zmienna
$Variable0
Wyrażenie
e.g. 5 + (6 * $health)...
  • Zmienna: Wskaż zmienną do użycia.
  • Wyrażenie: Wprowadź wyrażenie do oceny.

Zmienna: funkcje matematyczne

Polecenie umożliwia wykonanie różnych funkcji matematycznych na zmiennej w celu dodania/odjęcia/mnożenia/dzielenia/modułu określonej wartości/zmiennej/losowej liczby.

Zmienna: funkcje matematyczne
Zmienna
$Variable0
Operacja
Ustaw
Wartość
Prawda
  • Zmienna: Wskaż zmienną do użycia.
  • Operacja: Operacja używana do modyfikacji wartości zmiennej.
  • Wartość: Wartość do połączenia ze zmienną przy użyciu wybranej operacji.