Przejdź do głównej zawartości

Kontrola przepływu

Skrypt: wywołaj skrypt

Polecenie wywoła jeden z niestandardowych skryptów. Po wybraniu skryptu będzie możliwość podłączenia dowolne wymaganych parametrów.

Odniesienia
/docs/scripting/custom-scripts

Skrypt: wywołaj skrypt
Własne zdarzenie
My Custom Script
 • Własne zdarzenie: Skrypt do uruchomienia.

If

Uruchomienie części skryptu warunkowo, jeżeli określona wartość jest prawdziwa.

If
Warunek
$Variable0
==
0
Prawda
Add Event
W innym wypadku
 • Warunek: Warunek do oceny.
 • Prawda: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest spełniony (prawda).
 • Fałsz: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest nie spełniony (fałsz).

Pętla

Uruchomienie części skryptu w nieskończącej się pętli. Pamiętaj, aby dodać polecenie wyrywające z pętli, w przeciwnym razie gracz utknie w tym momencie. Można użyć polecenia 'zatrzymaj skrypt' lub 'zmień scenę', aby zatrzymać pętlę.

Pętla
Add Event

Pętla przez

Uruchomienie części skryptu w pętli, podczas gdy zmienna licznika jest w określonym zakresie. W każdej pętli zmienna licznika jest modyfikowana przed następnym wykonaniem.

Pętla przez
Przez
$Variable0
Od
0
Porównanie
<=
Do
0
Operacja
+=
Wartość
0
Add Event
 • Przez: Wskaż zmienną do użycia.
 • Od: Początkowa wartość licznika zmiennej.
 • Porównanie: Operator porównania do wykorzystania m.in. 'Mniej niż' lub 'Większe niż;.
 • Do: Końcowa wartość licznika zmiennej.
 • Operacja: Operacja używana do łączenia wartości ze zmienną licznika po każdej pętli.
 • Wartość: Wartość do połączenia ze zmienną licznika po każdej pętli.

Pętla gdy

Uruchomienie części skryptu w pętli, podczas gdy wyrażenie jest prawdą...

Pętla gdy
Warunek
$Variable0
<
0
Add Event
 • Warunek: Warunek do oceny.

Skrypt: zatrzymaj skrypt (stop)

Polecenie zatrzymuje aktualny skrypt przed dalszym wykonywaniem.

Skrypt: zatrzymaj skrypt (stop)
Zatrzymanie aktualnie wykonywanego skryptu

Przełącznik

Poleczenie warunkowe uruchamiane z wielu opcji w zależności od wartości określonej zmiennej. Najpierw należy wybrać, z iloma opcjami zmienna ma być porównana, a następnie ustawić wartości do porównania i skrypt do wykonania, gdy wartości zostaną dopasowane.

Przełącznik
Zmienna
$Variable0
Ilość opcji wyboru
2
Gdy: $$value0$$
Wartość
1
Add Event
Gdy: $$value1$$
Wartość
2
Add Event
W innym wypadku
Add Event
 • Zmienna: Wskaż zmienną do użycia.
 • Ilość opcji wyboru: Ustawienie ilości wymaganych opcji.
 • Wartość: Wartość do porównania zmiennej w celu uruchomienia tej gałęzi skryptu.

Actor

Warunek: położenie aktora (współrzędne)

Warunkowe uruchomienie części skryptu, jeśli aktor znajduje się na określonej pozycji.

Warunek: położenie aktora (współrzędne)
Aktor
Actor 1
X
0
Y
0
Prawda
Add Event
W innym wypadku
 • Aktor: Wybierz aktora do sprawdzenia.
 • X: Pozycja pozioma.
 • Y: Pozycja pionowa.
 • Prawda: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest spełniony (prawda).
 • Fałsz: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest nie spełniony (fałsz).

Warunek: odległość aktora względem aktora

Warunkowe uruchomienie części skryptu, jeśli aktor znajduje się w pewnej odległości od innego aktora.

Warunek: odległość aktora względem aktora
Aktor
Player
Porównanie
<=
Odległość
0
Od
Actor 1
Prawda
Add Event
W innym wypadku
 • Aktor: Wybierz aktora do sprawdzenia.
 • Porównanie: Operator porównania do wykorzystania m.in. 'Mniej niż' lub 'Większe niż;.
 • Odległość: Wartość odległości.
 • Od: Wybierz aktora z którym ma zostać porównana odległość.
 • Prawda: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest spełniony (prawda).
 • Fałsz: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest nie spełniony (fałsz).

Warunek: kierunek obrotu aktora

Warunkowe uruchomienie części skryptu, jeżeli aktor jest w określonym kierunku.

Warunek: kierunek obrotu aktora
Aktor
Actor 1
Kierunek
0
Prawda
Add Event
W innym wypadku
 • Aktor: Wybierz aktora do sprawdzenia.
 • Kierunek: Ustawienie kierunku aktora.
 • Prawda: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest spełniony (prawda).
 • Fałsz: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest nie spełniony (fałsz).

Warunek: położenie aktora względem aktora

Warunkowe uruchomienie części skryptu na podstawie pozycji jednego aktora względem drugiego.

Warunek: położenie aktora względem aktora
Aktor
Player
Porównanie
jest powyżej
Inny aktor
Actor 1
Prawda
Add Event
W innym wypadku
 • Aktor: Wybierz aktora do sprawdzenia.
 • Porównanie: Względne porównanie pozycji do wykorzystania m.in. 'Jest powyżej' lub 'Jest poniżej'.
 • Inny aktor: Wybierz aktora z którym ma zostać porównana położenie.
 • Prawda: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest spełniony (prawda).
 • Fałsz: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest nie spełniony (fałsz).

Device

Warunek: urządzenie obsługuje kolor

Warunkowe uruchomienie części skryptu, jeżeli gra jest uruchomiona na urządzeniu lub emulatorze obsługującym gry kolorowe.

Warunek: urządzenie obsługuje kolor
Prawda
Add Event
W innym wypadku
 • Prawda: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest spełniony (prawda).
 • Fałsz: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest nie spełniony (fałsz).

Warunek: tryb GBA jest aktywny

Warunkowe uruchomienie części skryptu, jeżeli gra jest uruchomiona na urządzeniu lub emulatorze obsługującym gry GBA.

Warunek: tryb GBA jest aktywny
Prawda
Add Event
W innym wypadku
 • Prawda: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest spełniony (prawda).
 • Fałsz: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest nie spełniony (fałsz).

Warunek: tryb Super GB jest aktywny

Warunkowe uruchomienie części skryptu, jeżeli gra jest uruchomiona na urządzeniu lub emulatorze obsługującym gry Super GB.

Warunek: tryb Super GB jest aktywny
Prawda
Add Event
W innym wypadku
 • Prawda: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest spełniony (prawda).
 • Fałsz: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest nie spełniony (fałsz).

Joypad Input

Warunek: naciśnięty przycisk joypada

Warunkowe uruchomienie części skryptu, jeśli określony przycisk joypada jest aktualnie naciśnięty. Polecenie nie czeka na dane wejściowe użytkownika i zostanie wykonane tylko raz, jeśli chcesz uruchomić skrypt za każdym razem, gdy zostanie naciśnięty przycisk, użyj polecenia 'Przypisz skrypt'.

Odniesienia
/docs/scripting/script-glossary/input#attach-script-to-button

Warunek: naciśnięty przycisk joypada
Każde z
A
B
Start
Select
Prawda
Add Event
W innym wypadku
 • Każde z: Sprawdzenie naciśniętych przycisków.
 • Prawda: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest spełniony (prawda).
 • Fałsz: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest nie spełniony (fałsz).

Math

Warunek: wyrażenie matematyczne

Warunkowe wykonanie części skryptu, jeżeli określone wyrażenie matematyczne ma wartość 'prawda'.

Warunek: wyrażenie matematyczne
Warunek
6 * $health
Prawda
Add Event
W innym wypadku
 • Warunek: Warunek do oceny.
 • Prawda: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest spełniony (prawda).
 • Fałsz: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest nie spełniony (fałsz).

Pętla podczas wyrażenia matematycznego

Uruchomienie części skryptu w pętli, podczas gdy wyrażenie jest prawdą...

Pętla podczas wyrażenia matematycznego
Warunek
6 * $health
Add Event
 • Warunek: Warunek do oceny.

Save Data

Warunek: stan gry zapisano

Warunkowe uruchomienie części skryptu, jeżeli stan zapisu jest w określonym miejscu zapisu.

Warunek: stan gry zapisano
Zapisz plik
Plik 1
Plik 2
Plik 3
Uruchom, gdy gracz wykonał zapis gry.
Prawda
Add Event
W innym wypadku
 • Zapisz plik: Określenie miejsca zapisu.
 • Prawda: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest spełniony (prawda).
 • Fałsz: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest nie spełniony (fałsz).

Scene

Warunek aktualna scena

Warunek aktualna scena
Scena
Scene 1
Prawda
Add Event
W innym wypadku
 • Scena
 • Prawda
 • Fałsz

Variables

Warunek: zmienna porównuje się do wartości

Warunkowe uruchomienie części skryptu na podstawie wartości zmiennej w porównaniu z wartością.

Warunek: zmienna porównuje się do wartości
Warunek
$Variable0
==
0
Prawda
Add Event
W innym wypadku
 • Warunek: Warunek do oceny.
 • Prawda: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest spełniony (prawda).
 • Fałsz: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest nie spełniony (fałsz).

Warunek: zmienna porównuje się do zmiennej

Warunkowe uruchomienie części skryptu na podstawie wartości zmiennej w porównaniu z inną zmienną.

Warunek: zmienna porównuje się do zmiennej
Warunek
$Variable0
==
$Variable0
Prawda
Add Event
W innym wypadku
 • Warunek: Warunek do oceny.
 • Prawda: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest spełniony (prawda).
 • Fałsz: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest nie spełniony (fałsz).

Warunek: zmienna ma flagę

Warunkowe uruchomienie części skryptu, jeżeli flaga wybranej zmiennej jest ustawiona jako 'prawda'.

Warunek: zmienna ma flagę
Zmienna
$Variable0
Flaga
Flag 1
Prawda
Add Event
W innym wypadku
 • Zmienna: Wskaż zmienną do użycia.
 • Flaga: Flaga do zaznaczenia.
 • Prawda: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest spełniony (prawda).
 • Fałsz: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest nie spełniony (fałsz).

Warunek: zmienna jest ''Fałsz''

Warunkowe uruchomienie części skryptu, jeżeli wskazana zmienna ma wartość 'fałsz'.

Warunek: zmienna jest ''Fałsz''
Warunek
$Variable0
Prawda
Add Event
W innym wypadku
 • Warunek: Warunek do oceny.
 • Prawda: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest spełniony (prawda).
 • Fałsz: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest nie spełniony (fałsz).

Warunek: zmienna jest ''Prawda''

Warunkowe uruchomienie części skryptu, jeżeli wskazana zmienna ma wartość 'prawda'.

Warunek: zmienna jest ''Prawda''
Warunek
$Variable0
Prawda
Add Event
W innym wypadku
 • Warunek: Warunek do oceny.
 • Prawda: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest spełniony (prawda).
 • Fałsz: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest nie spełniony (fałsz).