Przejdź do głównej zawartości

Kolor

Paleta: ustaw paletę tła

Polecenie nadpisuje niektóre lub wszystkie palety tła bieżącej sceny.

Paleta: ustaw paletę tła
Palety
0: Palette 0
1: Palette 1
2: Palette 2
3: Palette 3
4: Palette 4
5: Palette 5
6: Palette 6
7: Palette 7
  • Palety: Nowy zestaw palet do użycia.

Paleta: ustaw paletę emotek

Polecenie zastąpi palętę dla emotek (paleta #8).

Paleta: ustaw paletę emotek
Paleta
Palette
  • Paleta: Nowa paleta do użycia.

Paleta: ustaw paletę obiektów

Polecenie zastąpi niektóre lub wszystkie palety dla bieżącej.

Paleta: ustaw paletę obiektów
Palety
0: Palette 0
1: Palette 1
2: Palette 2
3: Palette 3
4: Palette 4
5: Palette 5
6: Palette 6
7: Palette 7
  • Palety: Nowy zestaw palet do użycia.

Paleta: ustaw paletę UI

Polecenie zastąpuje paletę użytą przez interfejs użytkownika UI (paleta tła #8).

Paleta: ustaw paletę UI
Paleta
Palette
  • Paleta: Nowa paleta do użycia.

Control Flow

Warunek: urządzenie obsługuje kolor

Warunkowe uruchomienie części skryptu, jeżeli gra jest uruchomiona na urządzeniu lub emulatorze obsługującym gry kolorowe.

Warunek: urządzenie obsługuje kolor
Prawda
Add Event
W innym wypadku
  • Prawda: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest spełniony (prawda).
  • Fałsz: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest nie spełniony (fałsz).

Warunek: tryb GBA jest aktywny

Warunkowe uruchomienie części skryptu, jeżeli gra jest uruchomiona na urządzeniu lub emulatorze obsługującym gry GBA.

Warunek: tryb GBA jest aktywny
Prawda
Add Event
W innym wypadku
  • Prawda: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest spełniony (prawda).
  • Fałsz: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest nie spełniony (fałsz).

Warunek: tryb Super GB jest aktywny

Warunkowe uruchomienie części skryptu, jeżeli gra jest uruchomiona na urządzeniu lub emulatorze obsługującym gry Super GB.

Warunek: tryb Super GB jest aktywny
Prawda
Add Event
W innym wypadku
  • Prawda: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest spełniony (prawda).
  • Fałsz: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest nie spełniony (fałsz).