Przejdź do głównej zawartości

Sceny

Scena to pojedynczy ekran twojej gry (można powiedzieć plansza, albo mapa wyświetlana na ekranie), która może składać się z wielu aktorów jak i rozruchów. W zasadzie, gra składa się z układu wielu scen, które są ze sobą połączone przy pomocy rozruchów zawierającymi polecenia zdarzenia zmień scenę (teleport).

Dodanie nowej sceny

Aby dodać nową scenę do układu scen, to należy nacisnąć przycisk _ ** + **_ w narzędziach a następnie wybranie opcji Scena z menu (można posłużyć się skrótem z klawiatury, przycisk ** S **). W dowolne puste miejsce na obszarze roboczym projektu (Project Viewport), należy kliknąć aby nowa scena została wyświetlona.

W momencie kiedy nowa scena została dodana, na bocznym pasku (Editor Sidebar) można zmodyfikować informacje, takie jak nazwa, albo jakie tło z projektu ma zostać zastosowane dla wybranej sceny. Więcej informacji na temat dodawania obrazów tła można znaleźć w dokumentacji w temacie tła.

Skryptowanie

Sceny posiadają zdarzenia skrypt (auto start), które mogą zostać użyte do uruchamiania zdarzeń, gdy tylko scena zostanie wyświetlona na ekranie. Po wybraniu sceny, na bocznym pasku wystarczy zaznaczyć zakładkę skrypt (auto start), a następnie wybrać przycisk Dodaj polecenie, aby otworzyć menu zdarzeń i rozpocząć tworzenie skryptu.

Jeżeli jakiekolwiek zdarzenie (Aktor) posiada wprowadzony skrypt skrypt (auto start), to program sugeruje się zasadą: Aktorzy posiadają pierwszeństwo uruchomienia auto start. Gdy skrypt Aktorów dobiegnie końca, wtenczas program uruchomi skrypt auto start od sceny.

Po więcej informacji zajrzyj do dokumentacji, działu Skryptowanie (polecenia zdarzenia).