Przejdź do głównej zawartości

Klawiatura - skróty klawiszy

Sterowanie podczas gry

Podczas gry w GB Studio użyj następujących elementów sterujących klawiatury:

Góra - Strzałka w górę / W
Dół - Strzałka w dół / S
Lewo - Strzałka w lewo / A
Prawo - Strzałka w prawo / D
A - Alt / Z / J
B - Ctrl / K / X
Start - Enter
Select - Shift

Do sterowania postacią Podczas gry możesz także użyć joypada. Jeśli twoja przeglądarka internetowa obsługuje joypady, to możesz go również używać podczas uruchamiania kompilacji web.

Nawigacja w menu

Wiele funkcji GB Studio jest dostępnych za pośrednictwem paska menu, a wiele elementów menu zawiera skróty klawiaturowe. Spróbuj przeglądnąć menu, aby odkryć wszystkie skróty, gdyż kilka z nich powinno ci się przydać. Takimi skrótami mogą być: Zapisz projekt - Ctrl/Cmd + S
Otwórz projekt - Ctrl/Cmd + O
Przełączenie widoku - Ctrl/Cmd + 1-8
Uruchom grę testową - Ctrl/Cmd + B
Eksportuje do pliku ROM - Ctrl/Cmd + Shift + B

Nawigacja w ''Świat gry''

Podczas edycji projektu, w trybie świat gry możesz użyć następujących skrótów, aby szybko poruszać się między scenami.

Zaznacz - V
Dodaj aktora - A
Dodaj rozruch - T
Dodaj scenę - S
Usuwanie - E
Kolizja - C
Ustaw start gracza - P (podczas najechania kursorem na wybraną lokalizację)