Przejdź do głównej zawartości

Własne zdarzenia

Własne zdarzenia pozwalają tworzyć procedury wielokrotnego użytku w grze, które mogą być używane w dowolnym skrypcie.

Kliknięcie w tło między scenami spowoduje na bocznym pasku programu uruchomienie edytora projektu, który wyświetla listę własnych zdarzeń znajdujących się w twoim projekcie, a także przycisk dodaj własne zdarzenie.

W pierwszej kolejności własne zdarzenie musi zostać nazwane, a następnie można rozpocząć tworzenie skryptu w taki sam sposób jak w przypadku aktorów, rozruchów i scen.

Parametry

Ilekroć zostanie dodane zdarzenie, które odczytuje zmienną, to zostanie to dodane do listy parametrów wejściowych dla własnego zdarzenia, gdzie można nadać temu wejściu konkretną nazwę. Polecenia, które wpływają na aktorów, domyślnie będą dotyczyć gracza, ale jeżeli zostanie wybrany konkretny aktor przy pomocy selektora, to istnieje możliwość ustawienia tego zdarzenia by odczytywało wartość aktora z parametru wejściowego.

Dla przykładu, poniższe własne zdarzenie sprawi by Aktor A kręcił się w kółko.

To własne zdarzenie może zostać wykorzystane na aktorach, rozruchach, scenach i będzie to wyglądać w następujący sposób.

Jeżeli kiedykolwiek zajdzie potrzeba edytowania własnego zdarzenia, to można do niego powrócić przy pomocy użyciu listy własnych zdarzeń, które wyświetlają się w edytorze projektu lub też przez wybranie edytuj własne zdarzenie z menu rozwijanego zdarzenia.