Przejdź do głównej zawartości

Gracz

Pozycja startowa gracza

Pozycja startowa gracza jest widoczna w trybie Świat gry za pomocą ikony .

Kliknięcie tła między scenami spowoduje wyświetlenie w bocznym pasku informacji o projekcie, gdzie będzie możliwość ustawienia pozycji startowej gracza, obrót jak i grafikę gracza, którą można wybrać z arkusza dostępnych obiektów.

Można zmienić pozycję startową gracza, poprzez złapanie i przeciągnięcie ikony w odpowiednie (nowe) miejsce. Ikonę pozycji startowej gracza można przeciągać między scenami.

Skryptowanie

Większość skryptów dla zdarzeń Aktora mogą zostać zastosowane do gracza. Dodatkowo można użyć polecenia zmień grafikę gracza, aby zmienić grafikę gracza podczas gry. Za pomocą tej metody, gracz będzie posiadał nową grafikę nawet w czasie przechodzenia między scenami. Jeżeli zmiana grafiki jest tymczasowa, to należy pamiętać o przywróceniu grafiki gracza do pierwotnego wizerunku.

Podczas przełączania między scenami gracz zawsze będzie widoczny w miejscu rozpoczęcia sceny, niezależnie od jego poprzednich opcji widoczności. Aby uzyskać efekt, gdzie gracz jest ukryty podczas uruchomienia sceny, np. Wyświetlając ekran tytułowy lub przerywnik scenowy, to należy dodać polecenie Schowaj (Aktor: schowaj) i wskazać na gracza, przy skrypcie uruchomienia (auto start).