Przejdź do głównej zawartości

Rozruch

Rozruch jest to ustawiony obszar na scenie, które zostaje automatycznie uruchomione w momencie, gdy gracz nadepnie na obszar. Prościej mówiąc - rozruch to zdarzenie bez grafiki, które wykonuje skrypt jak tylko gracz na nie wejdzie. Tego typu zdarzenia przydadzą się podczas tworzenia drzwi między scenami, albo przerywników filmowych, gdy gracz przesunie się na określoną pozycję.

Dodanie rozruchu

Aby dodać rozruch, to należy nacisnąć przycisk + na narzędziach a następnie wybrać z menu pozycję rozruch (albo należy użyć skrótu z klawiatury T). Następnie wystarczy kliknąć i przeciągnąć po scenie obszar, na który ma zostać nałożony rozruch ustawiając tym samym szarokość i wysokość rozruchu.

Boczny pasek programu wyświetli ustawienia dla utworzonego rozruchu, gdzie można nadać nazwę w celu łatwiejszej nawigacji, zmienić położenie jak i rozmiar rozruchu oraz możliwość utworzenia skryptu (dotknięcie), który będzie odtwarzany, gdy gracz nadepnie na pole rozruchu.

Skryptowanie

Kiedy rozruch jest zaznaczony, wystarczy wybrać przycisk Dodaj polecenie na bocznym pasku programu, aby otworzyć menu zdarzeń i rozpocząć tworzenie skryptu. Po więcej informacji zajrzyj do dokumentacji, działu Skryptowanie (polecenia zdarzenia).