Przejdź do głównej zawartości

Zapisywanie i wczytanie

Zapisywanie

Aby zapisać projekt, wybierz z menu opcję Plik> Zapisz lub przy pomocy skrótu z klawiatury Ctrl / Cmd + S. Jeśli spróbujesz zamknąć projekt z niezapisanymi zmianami, to program powiadomi Cię o tym. GB Studio wyświetli odpowiedni komunikat, dzięki któremu będzie można najpierw zapisać projekt, a dopiero później będzie można wyjść z programu. W systemie macOS wszelkie niezapisane zmiany w projekcie będą reprezentowane przez kropkę na przycisku zamykania okna.

Wczytanie (ponowne otwarcie projektu)

Aby wczytać projekt nad którym się już pracowało to należy użyć przycisku Otwórz w początkowym oknie Nowy projekt, lub można też otworzyć projekt z menu głównego programu Plik> Otwórz, a następnie należy przejść do folderu projektu i wybrać plik .gbsproj.

Kontrola wersji

Układ folderu projektu jak i plik .gbsproj zostały zaprojektowane w taki sposób aby współpracowały z systemami kontrolnymi wersji, takimi jak Git. Systemu kontrolne wersji umożliwiają łatwe śledzenie historii przy każdej zmianie wprowadzanej przez aplikację w nowej linii w pliku danych. Jeśli chcesz użyć kontroli wersji w swoim projekcie, możesz po prostu utworzyć repozytorium w folderze głównym projektu.

Zaleca się zignorowanie folderu kompilacji (folderu build) z repozytorium za pomocą pliku .gitignore lub podobnego.

Kopia zapasowa

Za każdym razem, gdy zapisujesz projekt, poprzednia wersja jest zapisywana w folderze projektu z rozszerzeniem .gbsproj.bak. Jeśli kiedykolwiek zajdzie potrzeba przywrócenia poprzedniej wersji projektu, to wystarczy zmienić nazwę tego pliku, aby mieć rozszerzenie .gbsproj, a następnie otworzyć ten plik.