Przejdź do głównej zawartości

Buduj swoją grę

Gra

Po kliknięciu przycisku Uruchom (w prawym górnym rogu okna edytora projektu, przycisk play), program rozpocznie komplilację gry, a po jej zakończeniu otworzy okno, w którym można grać w aktualny projekt. Zobacz temat Klawiatura - skróty klawiszy, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat poruszania się (patrz na dział sterowanie podczas gry).

Terminal

W nawigatorze projektu przejdź do menu zbuduj i uruchom, spowoduje to wyświetlenie terminalu, gdzie zostanie wyświetlony dziennik (log) kompilacji projektu. Można przejść do tego ekranu także poprzez naciśnięcie uruchom podczas kompilacji. Ten ekran pokazuje, czy w kompilacji występują błędy, które mogą pomóc w ich poprawieniu.

Eksportuj jako ROM

Kliknięcie w przycisk eksportuj jako ROM i program rozpocznie proces utworzenia pliku ROM w folderze projektu $ PROJECT_ROOT / build / rom / game.gb. Plik ROM jest to plik gry, którą można otworzyć na dowolnym emulatorze obsługującym konsolę Nintendo Gam Boy, takim jak OpenEMU lub KiGB.

Eksportuj jako wersja Web

Możesz przesłać ten folder na dowolny serwer sieciowy i przejść do pliku index.html, aby zagrać w grę w przeglądarce internetowej. Jeśli korzystasz z przeglądarki internetowej na telefonie komórkowym lub tablecie, gra będzie również zawierać dotykowe elementy sterujące.

Jeśli spakujesz folder build / web, możesz przesłać go do Itch.io jako gra HTML. W takim przypadku zalecany rozmiar okienka ekranu to 480px x 432px.

Rozwiązywanie problemów

W systemie macOS, jeśli masz problemy z budowaniem lub uruchomieniem gry, może być również konieczne zainstalowanie narzędzi wiersza polecenia Apple, otwierając Applications / Terminal.app i wprowadzając następujące polecenie.

xcode-select --install

W systemie Windows konieczne może być dodanie aplikacji do białej listy/listy zaufanych programów w oprogramowaniu antywirusowym, aby wykonać kompilację.